2018. június 21. (közmeghallgatás)

Ügyiratszám: JKAB 65-7 /2018.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

MEGHÍVÓ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2018. június 21-én (csütörtökön) 13 órára

a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)

közmeghallgatásra összehívom.

HITELES MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 9.§-a alapján:

a közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a Közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.

Nyíregyháza, 2018. június 14.

Tisztelettel:
Dr. Kovács Ferenc