2018. június 21.

Ügyiratszám: JKAB/65-6/2018..
Ügyintéző: Faragóné/Bné

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2018. június 21-én (csütörtökön) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 
Nyílt ülés:
Napirend előtt:
 
- a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” kitüntetés átadása
- címzetes főorvosi címek átadása
ZÁRT ÜLÉS
 
1./ Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
Mihálszky Gábor szakértő
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
2./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
3./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
4./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA01-09468-12/2018. számú állásfoglalása elleni kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
5./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
Nyílt ülés:
 
Napirendek:
 

6./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
7./ Előterjesztés közlekedési szolgáltató közvetlen megbízása Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási-közszolgáltatás ellátására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
Mihálszky Gábor szakértő
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2018/2019-es óvodai nevelési év előkészítésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának technikai módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatására és a szükséges mértékű önerő biztosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
12/a. Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. év I. félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
12/b. Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(XI.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
14/a. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in‐house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
14/b. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (2 terület, korlátozási zónák, Natura2000 területek módosítása teljes eljárás szerint, 6 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Nyugati elkerülő módosítása tárgyalásos eljárás szerint) (az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
16./ Előterjesztés a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára című pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés közterületek elnevezésére, valamint törlésére

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. június 19.

Dr. Kovács Ferenc