2023. augusztus 28.

Ügyiratszám: JKAB 87-9/2023.
Ügyintéző: Dr. Bodnár Adrienn/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2023. augusztus 28-án (hétfőn) 10 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a
települési képviselők egynegyedének indítványára
 
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirend:
 
Zárt ülés:
 
1./ Tájékoztatás Sunwoda Electronics Ltd. beruházásának körülményeiről, feltételeiről, ütemezéséről és hatásairól (szóban)
 
Előadó : Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Nyíregyháza, 2023. augusztus 21.
Dr. Kovács Ferenc