2023. május 25.

Ügyiratszám: JKAB 87-4/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2023. május 25-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Orosz Róbert, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a beszámolóhoz a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évi terv jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Interpelláció
 
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
Zárt ülés
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj”adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés – elbírálására
 
Előadó: Éva Péter Főépítészi osztály vezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés ingatlan címének megállapítása tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. május 24.
Dr. Kovács Ferenc