2023. március 30.

Ügyiratszám: JKAB-87-2/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2023. március 30-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendek:
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2022. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika Ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a 2023. évi nyári napközis táborok megszervezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 23/2020.(II.27.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Waczlaw Felczak Alapítvány által, a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására kiírt Dwa Bratanki című pályázatra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Nyíregyháza belterület 22200/172 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó önálló ingatlan kialakításáról szóló – a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal kötendő – szerződés aláírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Csatári Emese, a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről, elnevezések megerősítéséről és törléséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IV./2022. –1 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek – építési tilalom törlése – elbírálására
 
Előadó: Éva Péter Főépítészi osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés Nyíregyháza, Búza utca 5504 hrsz.-ú helyi védelemmel érintett ingatlan elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Nyírség u. 58. szám 0257/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Öregek napközis otthona épület lakóépületté történő rendeltetésmód változtatására – településképi bejelentési eljáráshoz – kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálása ügyében
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. március 23.
Dr. Kovács Ferenc