2018. szeptember 6.

Ügyiratszám: JKAB/65-8/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

M E G H Í V Ó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2018. szeptember 6-án (csütörtökön) 10.00 órára

a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!!

Napirendek:

Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Kft-vel kötendő szponzorációs szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Bozsik Péter - Szakmai igazgató
Kiss Baranyi Sándor – Akadémia igazgató
Makay Robin - Női szakágvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a "Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 47. sz. előtti közterület-rendezés)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás- átvételéről és üzemeltetésbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating regional innovation through better e-government services)” című benyújtott pályázati program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés A TOP-7.1.1-16-H-067-1 kódszámú "Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés az „EuroClip-Eurokapocs” Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzat rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2015-2018. években felvett felhalmozási hitelek kiváltására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza, Margaretta u. 76. szám alatti gazdasági épület átminősítése lakóépületté - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. szeptember 5.

Dr. Kovács Ferenc