2022. július 21 - közmeghallgatás

Ügyiratszám: JKAB/49-6/2022.
Ügyintéző: dr. Berényi Judit/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2022. július 21-én (csütörtök) 1530 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
közmeghallgatásra összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 27-30. §-ai alapján:
 
a közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a Közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.
 
Nyíregyháza, 2022. július 14.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester