2022. április 28.

Ügyiratszám: JKAB 49-3/2022.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. április 28-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
Módosított!!!!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
 
Előadók: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok és a TOP-PLUSZ-1.3.1-21- SB1-2022-00001 azonosítószámú "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívott: Róka László Megakom Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Valamennyi bizottság
 
4./ Előterjesztés a TOP_Plusz-2.1.2-21 kódszámú, „Fenntartható energiahatékonyság” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott 9 db pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az SMP-COSME-2021-RESILIENCE pályázati forrásra partnerségben benyújtott GAPSME - Zöld akcióterv kidolgozása a határokon átnyúló kis- és középvállalkozások számára című pályázat, illetve az INTERREG Central Europe pályázati felhívás keretében partnerségben benyújtott PopUpCities és Co-Creation!Cities című pályázatok elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Kézy Béla Megakom Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati program elfogadásáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 209/2021.(XII.15.) számú határozatának módosításáról
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Andrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződésének módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12/a Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához – Módosítások X./2021., 2 területből elhalasztás miatt maradt 1terület, teljes eljárás – szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról
 
MEGTEKINTÉS
 
12/b. Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához – Módosítások IX./2021., 10 terület, egyszerűsített eljárás – szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/200.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére (Nyíregyháza, 31552/1 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK II./2021. – 3-ból 1 visszamaradt terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK XI./2021. – 1 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK XII./2021. – 3 terület állami főépítészi eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több tervezett projekthelyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötött munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Tóth Béla, KÖZIM vezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integráció és esélyegyenlőség megvalósulását segítő, a Nyíregyházi Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat által megválósítani kívánt programok támogatására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztésben módosítás történt, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság döntése alapján, a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 369/2016.(XII.29.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
23./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára, továbbá intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató- Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park további bővítéséhez szükséges további ingatlanok (25 ha 7284m2) megvásárlására és értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./a. Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törléselbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
29./b. Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – bontási kényszer és kártalanítási tilalom 24m2 nagyságú lakóépületre- elbírálására
 
MEGTEKINTÉS
 
29./c. Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – kártalanítási tilalom és bontási kényszer 27,72m2 nagyságú gépkocsi tárolóra- elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés Nyíregyháza, Debreceni út 236. szám alatti 26374/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő alapanyag és készáru raktár épület rendeltetésmód változtatására – településképi bejelentési eljáráshoz – kiadott határozat elleni kereset ügyében
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés Nyíregyháza, Árpád u. 1 szám 6364 hrsz.-ú ingatlanon lévő Társasházi épület földszintjén a 6364/A/1 hrsz. alatti üzlet lakássá történő rendeltetésmód változtatására - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálása ügyében
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. április 27.
Dr. Kovács Ferenc