2022. január 27

Ügyiratszám: JKAB 49-1/2022.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. január 27-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025. évekre (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés, és a kamarai vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a 2022. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az Agrárminisztérium által 2022. évre meghirdetett, „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, a megőrzésének és gondozásának támogatásra” című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztési területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az ÉFOÉSZ Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Egyesületével kötött szerződések meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021.(VI.24.) számú határozat módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyírtura Község Önkormányzatával kötött család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására szóló ellátási szerződés megszüntetésének jóváhagyására, valamint a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú közgyűlési határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
16./ Előterjesztés 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-es és 2-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: A pályázó
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: A pályázó
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
Előadó: Éva Péter Főépítészi osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. január 26.
Dr. Kovács Ferenc