2018. október 18.

Ügyiratszám: JKAB/65-8/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

M E G H Í V Ó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2018. október 18-án (csütörtökön) 10.00 órára

a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!

Napirendek:
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

2./a. Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában levő nyíregyházi iskolák 2018/2019-es tanév indításáról

Előadó: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

2./b. Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről

Előadó: Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

2./c. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum között megkötött, szakképző intézmények átszervezésével kapcsolatos szerződések aláírásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés az Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Pearl Eran, Pearl Enterprise Kft. ügyvezető
Szűcs Alfréd, projektfelelős, értékesítési igazgató

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2019. évi ifjúsági feladatok ellátására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés jégidő vásárlására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit. Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány, mint bérlőtársak és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Nagy-Sain Alexandra Játszóház vezető
Vígh Szilvia E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány megbízottja

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú sportcélú létesítmények forgalomképesség szerinti átsorolására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (a Nyugati elkerülő út melletti szervízút meghosszabbítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat  módosítására

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között a Nyíregyházi Járási Hivatal által használt helyiségek üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” kitüntetés adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékének jóváhagyására

Előadó: Dr. Rákóczi Ildikó Szociális, Egészségügyi, és Ifjúsági Bizottság elnöke

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi, és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kossuth u. 11.-13. szám alatti ingatlanon közforgalomnak nem megnyitott parkoló kialakítására - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. október 17.

Dr. Kovács Ferenc