2021. június 24.

Ügyiratszám: JKAB/202-1/2021.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2021. június 24-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1/a. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
1/b. Tájékoztató a 478/2020. (XI.3.) és a 27/2021.(I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által meghozott döntésekről és egyéb - a humánjárvány megelőzése és következményeinek csökkentése érdekében - elvégzett feladatokról, intézkedésekről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződés 5. számú módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Dr. Bói Loránd Volánbusz Zrt. vezérigazgató-helyettes
Kató József Volánbusz Zrt. üzemvezető
Podlovics Roland IKOP projektvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2021/2022-es óvodai nevelési év előkészítésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény felöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott, „Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, a Szent István – Szarvas utcák útburkolat felújítását célzó pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a „Tisztítsuk Meg Az Országot”, Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 2020” című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, a Tiszavasvári út – Derkovits utca csomópontjának fejlesztését tartalmazó benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a TOP-6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtott, a Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, Turizmusfejlesztés keretében Mesekert megvalósítása Nyíregyházán című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott Belső körút – László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a Kisprojekt Alap pályázati felhívása keretében „KKVAT – A határmenti kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása” című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, Tuzson János botanikus kert fejlesztése című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, Jósa András Múzeum turisztikai fejlesztése című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a TOP-6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtott, Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2021-ben benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, India nagymacska kifutó építése a nyíregyházi állatparkban című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott, Szélsőbokori út fejlesztése című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Tájékoztató a polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
29./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért” „ Bencs Kálmán-díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
35./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
36./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
37./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ-díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
38./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2021. június 23.
Dr. Kovács Ferenc