2020. október 29.- közmeghallgatás

Ügyiratszám: JKAB 93-9/2020.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2020. október 29-én (csütörtökön) 1400 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
közmeghallgatásra összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 27-30. §-ai alapján:
 
a közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a Közgyűléshez, polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.
 
Nyíregyháza, 2020. október 22.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester