2020. augusztus 27.

Ügyiratszám: JKAB/93-5/2020.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2020. augusztus 27-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Városi Uszoda üzemeltetői tevékenységét támogató közreműködői megállapodás Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel történő megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2020. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a nyíregyházi 0294/6 hrsz-ú ingatlan megszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az építményadóról szóló 35/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az „Óvodai Pályaépítési Program” II. üteme keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel a 2020/2021-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Révész Bálint, a Nyíregyháza Spartacus FC elnöke
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8. szám alatt található épület felújítására benyújtott pályázati program elfogadására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Közművelődési és muzeális intézmények támogatására benyújtott pályázati programok elfogadására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a szívességi használati jog biztosításának elfogadására a Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1 hrsz. alatt fellelhető ingatlanrész vonatkozásában
 
Előadó: Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Vécsey köz 4., Bocskai utca 25. szám alatti önkormányzati épületek és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezés megerősítéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
18./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2020. augusztus 19.
Dr. Kovács Ferenc