2020. március 26.

 
Ügyiratszám: JKAB/93-3/2020.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2020. március 26-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2019. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívottak: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési tervének módosítására
 
Előadók: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
 
Előadók: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint a Váci Mihály Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés „A magyar-ukrán kulturális örökség népszerűsítése a storytelling és a gamification módszerével” című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Doka Diána kulturális osztályvezető
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények Alapító Okiratai módosításának véleményezésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a nyíregyházi 1375/3 hrsz-ú és a 1375/13 hrsz-ú – természetben Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. szám alatti – ingatlanok használatba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyására
(az előterjesztésben javítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza, 01549/20 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a kárpátaljai magyar közösség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével a 2020. és 2021 évben juttatandó támogatásokra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
20./ Előterjesztés a Nyíregyháza 2554 hrsz.-ú – a természetben Nyíregyháza, Hunyadi u. mentén lévő – ingatlan továbbértékesítésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Sportjáért” „ Kovács (Bütyök) József- díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért”„Sztárek Ferenc -díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek elbírálására
 
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2020. március 19.
Dr. Kovács Ferenc