2018. november 29.

Ügyiratszám: JKAB/65‐9/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

M E G H Í V Ó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2018. november 29‐én (csütörtökön) 10.00 órára

a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

HITELES MEGHÍVÓ
PONTOSÍTOTT!

Napirend előtt:

‐ az Együtt Egymásért „Burger István‐díj” kitüntetés átadása
‐ A Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatója Béres Csaba önkormányzati képviselő lemondásáról, a helyére a jelölő szervezet által bejelentett új képviselő személyéről
‐ Lengyel Máté önkormányzati képviselő részére a megbízólevél átadása
‐ Lengyel Máté önkormányzati képviselő eskütétele

Napirendek:
Nyílt ülés

1./ Előterjesztés a közgyűlési bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 205/2014. (X.22.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

‐ A megválasztott nem képviselő bizottsági tag(ok) eskütétele

MEGTEKINTÉS

2./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Egyetem tevékenységéről (szóban)

Előadó: Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS 

5./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi I‐III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratára és a Közintézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz‐on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítményfejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Nyugati Ipari Park I. és II. ütemének rendezési tervi módosítása) (az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő ‐ Nyíregyházi Cantemus Kórus‐ előadó‐művészeti szervezet fenntartói megállapodásának és közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szabó Dénes Nyíregyházai Cantemus Kórus igazgató, karnagy

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Tájékoztató a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a „TechRevolution” című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő biztosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak‐magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó intézkedésre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 369/2016.(XII.29.) számú határozatnak módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

19./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán‐díj emlékérem” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a Nyíregyháza 01982/26 hrsz‐ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. november 28.

Dr. Kovács Ferenc