2020. február 6.

Ügyiratszám: JKAB/93-1/2020.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2020. február 6-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Tájékoztató a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati feladatokról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ungvári Csaba, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese
Németh Tamás VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője
Ekés András MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetője
Dr. Podlovics Roland IKOP projektvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2021-2022-2023. évekre (könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (az előterjesztéshez kiegészítés történt, a Kamarai vélemény feltöltésre került) (független könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között – a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában – megkötött megállapodás jóváhagyására (a megállapodás és mellékletei a zárt ülés anyagainál tekinthetők meg)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Meghívott: Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10/b. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10/c. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13. / Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Korányi F. utca rendezési tervi módosítása, állami főépítészi eljárás) (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés házszámok megállapításáról
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 Zárt ülés
 
19./ Előterjesztés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről szóló 173/2018.(X.18.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
 
Előadó: Éva Péter építésügyi osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között – a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában – megkötött megállapodás jóváhagyására
 
 megállapodás és mellékletei
 
Nyíregyháza, 2020. január 30.
Dr. Kovács Ferenc