2019. december 19.

Ügyiratszám: JKAB/3-16/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. december 19-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 
- Együtt Egymásért „Burger István-díj” átadása
- „Nyíregyháza Város Nívódíja” átadása
- „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
 MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ellenőrzési tervére
 
Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés közterület elnevezésére
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2019-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Fintor Károlyné, az Idősügyi Tanács titkára
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetésére és alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Tomasovszki Anita, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
(az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Város-Kép Nonprofit Kft. részére kiadott névhasználati hozzájárulás utólagos jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Zagyva Gyula, a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Kőhalmi Richárd Aqua SE. elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Tiszavasvári út – Szélsőbokori út kereszteződésében létesülő körfogalom közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdona vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található Marso Tenisz Centrum I. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Poroszka Norbert a Marso Tenisz Egyesület elnöke
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme keretében pályázat benyújtására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a 2020. évi sport célfeladatok meghatározásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés az élelmezési nyersanyag norma megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Meghívott: Bartók Dávid, Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 53/2019.(III.28.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
32./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés a 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Seszták Oszkár Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány elnöke
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. december 18.
Dr. Kovács Ferenc