2019. november 21.

Ügyiratszám: JKAB/3-15/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. november 21-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
Módosított!
 
Napirend előtt:
 
- Nem képviselő bizottsági tag eskütétele
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2/a. Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2019/2020-as tanévének indításáról (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
2/b. Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2019/2020-as tanév indításáról (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (10 terület – Napelemparkok területének kijelölése, Simai út – övezeti határ vonalának módosítása, Orosi út-övezeti besorolás módosítása, Róka utca – tervezett szabályozási vonal törlése, HÉSZ szöveges része)
 
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6/a. Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
6/b. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés közterületek elnevezésére és elnevezések megerősítésére, valamint törlésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10/a. Előterjesztés a 36. számú főút és LEGO utca kereszteződésében megvalósult körforgalmi csomóponttal érintett ingatlanok Magyar Állam, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város javára történő kölcsönös átadásra
 
MEGTEKINTÉS
 
10/b. Előterjesztés a LEGO beruházásában a 36. számú főút és Lego utca kereszteződésében megvalósult körforgalommal érintett területeken létesített felépítmények átadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Gálik Gabriella LEGO jogásza
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2019.(IV.25.) számú határozatával kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény- fejlesztési támogatás II. ütem ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére (az előterjesztésben módosítás történt) 
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Nagy-Sain Alexandra Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Nemzeti Fogyatékosságügyi – és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Tájékoztató a 2019. évi intézményi felújítási feladatokról (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó intézkedésekre
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívott: Dávid Ilona VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. elnök-vezérigazgatója
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülésre
 
18./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című projekt keretében elkészített „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Befektetésösztönzési Stratégiája” című dokumentum elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a 4431. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanokban fennálló tulajdonjog arányának növelésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
22./ Előterjesztés önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek elbírálására
 
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. szám alatti 22200/8 hrsz.-ú ingatlan előtti 22200/173 hrsz.-ú közterületi ingatlanon vendéglátói előkert tárgyában - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. november 19.
Dr. Kovács Ferenc