2019. november 7.

Ügyiratszám: JKAB 3-14/2019.
Ügyintéző: Faragóné
 
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2019. november 7-én (csütörtökön) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
 
alakuló ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirend előtt:
 
- Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása
 
Megnyitja: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Napirendek:
 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
 
3./ A polgármester eskütétele
 
- Esküokmányok aláírása
 
4./ Előterjesztés alpolgármesterek megválasztására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
 
- Esküokmányok aláírása
 
6./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az alpolgármesterek illetményének vagy tiszteletdíjának megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Szünet:
- SZMSZ módosítás kihirdetése
 
9./ Előterjesztés a Közgyűlés bizottságainak megválasztására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
 
- Esküokmányok aláírása
 
Nyíregyháza, 2019. november 4.
Dr. Kovács Ferenc