2019. június 27. - közmeghallgatás

Ügyiratszám: JKAB/3-10/2019.
Ügyintéző: Faragóné/ Auxi K.
 
MEGHÍVÓ
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2019. június 27-én (csütörtökön) 13 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. 1. emelet 121.)
.
közmeghallgatásra összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a és a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 9.§-a alapján:
 
a közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a Közgyűléshez, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, az egyes helyi képviselőkhöz vagy a jegyzőhöz a helyi közügyeket érintő kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek.
.
Nyíregyháza, 2019. június 19.
Dr. Kovács Ferenc