2019. március 28.

Ügyiratszám: JKAB/3-4/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. március 28-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 
Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.őrnagy, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az orosi futballpálya vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyében
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Városi Stadion lelátójának térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Tájékoztató a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi szakmai tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes főorvos a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnöke
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Váci Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményének hatékonyabb működtetésére
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0750/75 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására (az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt) 
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a „TalentMagnet” című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására
 
Előadók: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülésre
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj”adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére benyújtott pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etika Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés Nyíregyháza, Debreceni út mentén lévő 31557/2 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakuló mintegy 1 ha területű ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. március 21.
 
Dr. Kovács Ferenc