2019. február 28.

Ügyiratszám: JKAB/3-3/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. február 28-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!
Napirendek:
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a nyíregyházi 292/1 hrsz-ú alatti ingatlan (Zöld Irodaház) bérleti jogviszonyára (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Polgári András Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal főigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Furkóné Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Sitku Ernő, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratainak módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás- Vasútterület által határolt tömb)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi "Kerékpárral 7 határon át" című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó pályázati program elfogadásáról
 
Előadók: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
15./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. február 26.
 
Dr. Kovács Ferenc