2018. január 25.

Ügyiratszám: JKAB/65-1/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Auxi K.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2018. január 25-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 
Napirendek:

 

Nyílt ülés:
 

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2019-2020-2021. évekre (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Kereskedelmi és Iparkamara véleménye feltöltésre került és kiegészítés történt.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Rozsrétbokor utca, Fenyő utca)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (20-as jelű sajátos előírású övezet kijelölése, egyszerűsített eljárás)

Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2018. évi Éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti tulajdonjogi viszonyok rendezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására, a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1 tér 10/A., illetve Körte utca 41/A. szám alatt” elnevezésű pályázati program megvalósítása kapcsán

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a „Testvér-Települési Programok és Együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a GINOP-7.1.9-17 kódszámú, „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében a nyíregyházi Dzsungel Hotel fejlesztése című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című Felhívás elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

19./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-es és 2-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA 01-06537-13/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. január 18.

Dr. Kovács Ferenc