2018. március 29.

Ügyiratszám: JKAB/65-3/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Béresné

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2018. március 29-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 
Napirendek:

 

Nyílt ülés:
 

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2017. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 

3./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Gerebenics Károly tű. alezredes a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezetője
Toldi András tű. alezredes a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

 

4./ Előterjesztés a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző-Központ Nonprofit Kft-vel kötendő 2018. évi támogatási szerződés jóváhagyására (Az előterjesztésben módosítás történt)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Urbán Viktor a Spartacus 1928 Utánpótlásképző- Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében megvalósítani kívánt 9 db sportpark és 2 db futókör elfogadására
 

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

 

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

 

6./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) állására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
11./ Tájékoztató a nyíregyházi Jégpálya térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
Zárt ülésre
 
16./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
17./ Előterjesztés a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesüléséhez szükséges végleges döntés meghozatalára.
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Petró Árpád TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közétkeztetési (gyermekétkeztetési) feladatainak ellátása kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárás más ajánlatkérő nevében történő lefolytatására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
Nyíregyháza, 2018. március 28.

Dr. Kovács Ferenc