2018. április 25.

Ügyiratszám: JKAB/65-4/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2018. április 25-én (szerdán) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 
Napirendek:
 
Napirend előtt:
 
- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” átadása
- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása

 

Nyílt ülés:
 

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi szakmai tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda Alapító Okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
4./ Előterjesztés a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződések módosítására, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása kapcsán
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
5./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (Az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (8 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint 2 terület rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint)
(Az előterjesztésben kiegészítés történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M-HOME Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő településrendezési-együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
10./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
12./ Előterjesztés szándéknyilatkozat partnervárosi kapcsolat kialakítására Bielsko-Biala (Lengyelország) és Nyíregyháza (Magyarország) Önkormányzatai között
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
13./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
 
14./ Előterjesztés „a Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása” című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
16./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységéről
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
18./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosítására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
Zárt ülésre
 
19./ Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli választására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
20./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató- Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
21./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA01-06156-21/2018. számú állásfoglalása elleni kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
22./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
Nyíregyháza, 2018. április 24.

Dr. Kovács Ferenc