2017. augusztus 31. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.08.24.
Ügyiratszám: JKAB-74-8/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Auxi K.
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. augusztus 31-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:

Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. közötti, a KEHOP-5.3.1-17 számú, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projekt benyújtásához szükséges támogatási kérelem elkészítésére és benyújtására, a projekt megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére történő felhatalmazásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László Nyírtávhő Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


3./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Joó László Nyírtávhő Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. sakk szakágának létrejöttére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád  Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kirják Róbert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sakkszövetség elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel kötendő  szponzori, valamint a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző-Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő  támogatási szerződések jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád  Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Elbert Gábor Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. sportszakmai vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat Elszámoló Bizottsága kártalanítási igény visszavonására vonatkozó döntéséről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Prekub János, Prekub Ügyvédi Iroda irodavezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Tiszavasvári úti laktanyák és a 4. sz. főút menti kerékpárút szabályozási vonalának igazítása)(az előterjesztésben kiegészítés történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés „Kárpát-medence Néptánc-fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál jegyében” című benyújtott pályázati program további forrásigényeinek elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
10./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés  a TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem" című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


12./ Előterjesztés  a Norvég Alap HU03-0005-Bilat-A-2017 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott "Geotermikus workshop Izlandon Önkormányzatok számára" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság


12./ Előterjesztés a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja„ című felhívásra benyújtandó, „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című pályázati program elfogadására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


13./ Előterjesztés a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra benyújtott, „Közösen a kiútért” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
14./ Előterjesztés a TOP-6.6.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, „Szociális alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 

15./ Előterjesztés a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolával megkötött vagyonkezelési szerződés 2. számú mellékletének módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogi rendezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a 22200/173 hrsz.-ú ingatlan 377 m2 területű részének elidegenítésére történő kijelölésére és forgalmi értékének meghatározására, valamint 210 m2 terület használatba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Nyíregyházán létesítendő fedett jégpálya megépítésével kapcsolatos feladatok ügyében hozott 150/2017.(VI.29.) számú közgyűlési határozat és annak mellékletét képező támogatási szerződés 2. pontjának módosításáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szabó Lajosné Szabolcs Jégsport Egyesület elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között a Nyíregyházi Járási Hivatal által használt helyiségek üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

23/a. Előterjesztés a Nevelési-oktatási és kulturális intézmények együttműködését segítő programok címen benyújtott, Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság által elbírált pályázat jóváhagyásáról

MEGTEKINTÉS

23/b. Előterjesztés a „Nevelési-oktatási intézmények szakmai programjainak támogatása” címen benyújtott, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság által elbírált pályázatok jóváhagyására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sportbizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés:

25./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

26./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2017. augusztus 30.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.09.01. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.