Közgyülési Napirend
2017.10.19.
Ügyiratszám: JKAB/74-10/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. október 26-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:

Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (9 terület rendezési tervi módosítása és új sajátos övezet kijelölése egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Településképi Rendelet előírásainak átvezetése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelethez beérkezett vélemények kiértékelésének jóváhagyására (államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

 
3./b Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


4./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Báthory lakópark - Tárogató utca nyugati oldala)(az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


5./ Tájékoztató a 2017/2018-as tanévindításról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság


6./ Előterjesztés az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és állami megemlékezések egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításával kapcsolatos helyi stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

7./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásával kapcsolatos döntés meghozatalára, továbbá intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Tájékoztató az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” című pályázati felhívásra „Értékünk a család programsorozat” címmel benyújtott pályázati program megvalósításáról

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

9/a. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9/b. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi feladatok 2018.01.01.-től történő ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója
Puskásné Dr. Zorgel Enikő Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. jogtanácsosa

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesüléséhez szükséges előzetes döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád - a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor - az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3676 hrsz-ú, 3679/6 hrsz-ú ingatlanok és a magántulajdonban lévő 3675/1 hrsz-ú ingatlan 736 m2 területű részének vonatkozásában a felek közötti csereszerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező, Napkor külterületi 0178/68, 0178/69, és a 0178/70 hrsz-ú ingatlanok ½ tulajdoni hányadának elidegenítésre történő kijelölésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kírják Róbert Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázati felhívásra benyújtott, a Tiszavasvári út – Derkovits utca csomópontjának fejlesztését tartalmazó pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott, a "Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló-köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a TOP-6.1.5-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázati felhívásra benyújtott, "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a TOP-6.4.1-16 kódszámú, "Csomópont és Kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem" című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra benyújtott, "Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által” című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, "Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén" című benyújtott pályázati program módosított költségvetésének elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási feladatainak finanszírozására hosszú lejáratú hitel felvételére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

22./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István-díj” adományozására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

23./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA 01-05013-11/2017. iktatószámú állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

24./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

25./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2017. október 19.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.10.20. )
 

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.