Közgyülési Napirend
2017.12.07.
Ügyiratszám: JKAB/74-12/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. december 14-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
-„Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés átadása
   -„Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj” átadása
 
Napirendek:

Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2017-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Fintor Károlyné Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának titkára

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság


5/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására


5/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. éves ellenőrzési tervére

Előadó: Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő többletszolgáltatási díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

 
8./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 679 m2 területű és a 15083/2 hrsz-ú ingatlan 599 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V.4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Nyíregyházi út mentén található 02116/80 és 02116/114 hrsz-ú ingatlanok)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány között kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2017. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” című pályázati felhívásra KAB-KEF-17-A- 26004 azonosítószámon benyújtott pályázati programok elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által kezdeményezett, a gyermekek átmeneti gondozását ellátási szerződés keretében történő feladat ellátásra vonatkozó megkeresés elutasítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Egészséges városok – egészségügyi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi tudatosság növelése az egészségügy területén Ungvár, Nyíregyháza és Ivano- Frankivsk városokban (Helathy Cities-improved healt care services and increased social awareness in the range of health in Uzghorod, Nyíregyháza and Ivano Frankivsk) címmel benyújtott pályázati program utólagos jóváhagyására és a kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Feladatait Ellátó Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelésű igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására(az előterjesztéshez a könyvvizsgáló vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására(az előterjesztéshez a könyvvizsgáló vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgáló vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés a KultúrSziget –AGÓRA Nyíregyháza című, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 azonosítószámú projekt megvalósítása kapcsán a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulással kötött együttműködési megállapodás megszüntetésre

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

28./ Előterjesztés a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében a nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése című benyújtott pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpart Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

29./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó intézkedésekre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

30./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2017. évi tevékenységére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

31./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

32./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 81/2017.(III.30.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

33./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés
adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

34./ Előterjesztés bírósági ülnökök megbízatása megszűnésének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

35./ Előterjesztés a Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA Zrt. között 2007. augusztus 09-én aláírt együttműködési megállapodás meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Zagyva Gyula Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

36./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Nyíregyháza, 2017. december 13.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.12.13. )
 

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.