2017. április 27. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.04.20.
Ügyiratszám: JKAB-74-4/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. április 27-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:

Napirend előtt:

- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” átadása
- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása

Napirendek:

Zárt ülés

1./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

2./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA01-00301-1/2017. iktatószámú, a Nyíregyháza 0750/8., Nyíregyháza 0750/42. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogások elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

3./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

4./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza város közigazgatási határán belül területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállításra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
Nyílt ülés:
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2016. évi teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság


7./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Hatház u. 7. szám előtt található használaton kívüli közkút megszüntetéséhez szükséges hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés a Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesülete és az Önkormányzat közötti új haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


10./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (3 terület rendezési terv módosítása, állami főépítészi eljárás) (az előterjesztéshez kiegészítés és módosítás történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
12./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 

13./ Előterjesztés a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel kötendő megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 

14./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2016. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
(az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 

15./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 

16./ Előterjesztés „Kárpát-Medence Néptánc-Fesztivál a 8. Nyírség Nemzetközi Néptánc-fesztivál Jegyében” című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
17./ Előterjesztés – A TOP-6.2.1-16 kódszámú, „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 

18./ Előterjesztés A TOP-6.2.1-16 kódszámú, „Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 

19./ Előterjesztés a TOP-6.2.1-16 kódszámú, „A nyíregyházi kórház területén létesülő új óvoda külső környezetének fejlesztése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 

20./ Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2017- ben benyújtandó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 

21./ Előterjesztés a kárpátaljai magyar közösség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével a 2017. évben juttatandó támogatására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 

22./a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

22./b Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
22./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 

Nyíregyháza, 2017. április 26.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.04.28. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.