2016. november 24. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.11.17.
Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. november 24-én (csütörtök) 1030 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
 - az Együtt Egymásért „Burger István-díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési számlavezetőjének megválasztására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata köznevelési intézményei működtetési jogának átadására, intézmény megszüntetésére (Az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Jászai Menyhért alpolgármester

Meghívottak: Gaszperné Román Margit, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Nyíregyházi Tankerületi igazgatója
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények szakmai programjának támogatása címen benyújtott, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság által elbírált pályázat jóváhagyására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete által benyújtani kívánt "A biztos menedék" elnevezésű EFOP 1.2.5-16 kódszámú pályázat benyújtásának támogatására és együttműködési nyilatkozat aláírására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. jégkorong és vízilabda szakágának létrejöttére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alatt álló intézmények belső ellenőrzési feladatainak ellátására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tiszavasvári u., 0651/35 hrsz-ú ingatlan)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12/a. Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (3 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint - Bujtosi Városliget, a volt Báthory és Vay laktanyák területe)  (az előterjesztésben módosítás történt)

MEGTEKINTÉS

12/b. Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (19 terület módosítása teljes eljárás szerint) (Az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt.)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Tájékoztató a 2016. évi intézményi felújítási feladatokról

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulások kiadására és a kiadott tulajdonosi hozzájárulás tudomásul vételére

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerarendszer fejlesztés következő ütemének megvalósításához szükséges fejlesztési irányok jóváhagyására, a közterület-felügyelet ügyeleti központjának további fejlesztésére

Előadó: Dr. Kása Brigitta hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés „a Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán" című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Meghívott: Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft ügyvezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Prekub János, Prekub Ügyvédi Iroda irodavezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

20./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

21./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

22./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

23./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a Nyíregyháza 0437/18 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

24./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

25./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. november 23.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.11.25. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.