2016. június 30. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.06.23.
Ügyiratszám: JKAB/60-6/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. június 30-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirend előtt:

  • a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” átadása,
  • Bencs László Emlékérmek átadása,
  • címzetes főorvosi címek átadása,
  • képzőművészeti ösztöndíjak átadása.
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Mayer András NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
Krivi Béla NIF Zrt. koordinációs főmérnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

2/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zárkörűen Működő Részvénytársaság között a 36. sz. főút és a 3317 j. út kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítésére kötendő megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Mayer András NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
Krivi Béla NIF Zrt. koordinációs főmérnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának (2016-2021) elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2016/2017-es óvodai nevelési év előkészítésére

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés –a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet által meghirdetett „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” című pályázati felhívásra „ Értékünk a család II.” címmel benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Human-net Alapítvány között létrejött tanyagondnoki szolgáltatás feladatai elvégzésére irányuló határozatlan időre szóló szociális ellátási szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás ismételt módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés az EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért pályázati programokhoz való hozzájárulásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11/a. Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2016. év I. félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Kujbusné Dr. Mecsei Éva, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

11/b. Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(XI.28.) számú közgyűlési határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés A TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás keretében benyújtandó pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés az IKOP 3.2.0-15 azonosítószámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázati felhívás keretében benyújtott „Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz (41 darab CNG és 6 darab elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése” című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása című benyújtott pályázati program elfogadására(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló többször módosított 31/2001. (VI. 01.) önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására ( 3 terület és Cseresznyés utcai telekcsoport rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint, valamint 5 terület szabályozási tervi módosítása tárgyalásos eljárás szerint)
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 50/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21/ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel NB II-es bajnoki osztályban kötött szponzori szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Sitku Ernő Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. élsport igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításai kapcsán meghozandó döntésekre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kemecsei út mentén lévő önkormányzati tulajdonú 27751/187 hrsz-ú ingatlan és a magántulajdonú 27768 hrsz-ú ingatlan 250 m2 területű részének cseréjére

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Szabó Béláné ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület elnöke

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Előterjesztés az Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

28./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

29./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

30./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

31./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással összefüggő feladatokkal kapcsolatos tárgyalásokra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

32./ Előterjesztés a közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Elamen Zrt., Start Nonprofit Kft., Sodexo Magyarország Kft. és a Martin Invest Kft. törvényes képviselője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

33./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Szalag utca mentén lévő 31036/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan szabályozással nem érintett 4128 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározása

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

34./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Sóstói út mentén lévő 1375/14 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 207 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

35/a. Előterjesztés Szociális étkeztetési feladat ellátásnak közbeszerzési eljárás keretében történő átruházásához való hozzájárulásra

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

35/b. Előterjesztés Szociális étkeztetési feladat ellátásra indítandó közbeszerzési eljárás főbb feltételeinek meghatározására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

36/a. Előterjesztés a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói joga közbeszerzési eljárás keretében történő átruházásához való hozzájárulásra

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

36/b. Előterjesztés Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói joga átruházására indított közbeszerzési eljárás főbb feltételeinek meghatározására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

37./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 0595/44 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

38./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

39./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. 2016. június 23.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.08.18. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.