2016. május 26. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2016.05.19.
Ügyiratszám: JKAB/60-5/2016.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2016. május 26-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


Napirend előtt:

- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2/a. Előterjesztés a térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

2/b. Előterjesztés a Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogramjához kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Dr. Rebényi Gábor Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség főosztályvezető
Dr. Kópiás Bence KIFÜ elnök-helyettes

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
(az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok és közalapítványok 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előadók: Prof. dr. N. Szabó József, az” EuroClip-Eurokapocs” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Dr. Fábián Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Dr. Magyar Veronika, az „Ép Testben Ép Lélek” Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
Bordás Béla, a Közbiztonsági Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
László Zoltán, a „Nyíregyháza Temetőiért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke,
Bocskai Péter, a „Rászorulók Életének Segítése”Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Dr. Kovács Zoltán, a „Rászoruló Hallgatókért”Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Czomba Csaba, a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Véleményezi: az érintett bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 5/2016 (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2015. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2016. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között – a Nyíregyházi Járási Hivatal kialakítása tárgyában - kötött megállapodás módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Kft. közötti Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Róka Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. évi működési jelentésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Teljes eljárás, 3 terület – államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)
(Az előterjesztéshez kiegészítés történt.)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-15 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívás keretében benyújtandó, a "Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén" című pályázati program elfogadására

Előadó: Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a TOP-6.9.1-15 kódszámú „Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában” című benyújtott pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A., illetve Körte utca 41/A. szám alatt" című pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés „Új óvoda létesítése a Jósa András Megyei Kórház Oktatókórház területén” című pályázati program elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés „Az Európai Területi Társulások 2016. évi támogatására” című ETT-2016 azonosító számú pályázat beadásához való hozzájárulás és önerő-kiegészítés biztosításáról

Előadó: Pató István az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető ETT igazgató
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2015. évi tevékenységéről
(a tájékoztatóhoz kiegészítés történt)

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2016. évre vonatkozó terv jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

27./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

28./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

29./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással összefüggő feladatokra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Mezősi Tibor könyvvizsgáló, DATAUDIT BT.

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

30./ Előterjesztés bírósági ülnökök megbízatása megszűnésének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

31./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 01055/54 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

32./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

33./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2016. május 19.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2016.05.27. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.