2015. október 29. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2015.10.22.
Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2015. október 29-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
- a „Nyíregyháza Város Tudományos Életéért” „Westsik Vilmos díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Főiskola között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Kiss Ferenc a Nyíregyházi Főiskola általános rektorhelyettese
Dr. Kvancz József a Nyíregyházi Főiskola kancellárja

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a szakképző intézmények átszervezésével kapcsolatos fenntartóváltáshoz kapcsolódó szerződések meghozatalára
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kőhegyi Edit KLIK Nyíregyházi Tankerület igazgatója
Tóth Zoltán KÖZIM vezetője
Bak Tibor ALIM vezetője
Gaszperné Román Margit ügyvezető
Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Szarvas u. 28. szám alatti 4969 hrsz-ú ingatlan licit induló árának módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 34. szám alatti 1750 hrsz-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 7 db állami tulajdonú lakóingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a LEGO Manufacturing Kft. nyíregyházi játékelem gyár által megvásárolt 0685/44 hrsz-ú, 0685/54 hrsz-ú, a 0690/69 hrsz-ú és a 0690/71 hrsz-ú ingatlanok, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó 120/2015.(V.28.) számú közgyűlési határozat mellékletét képező szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a huszártelepi 8096/1 hrsz-ú ingatlan (Kapuház) Nyíregyházi Egyházmegye részére történő bérbeadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 233/2013.(X.31.) és 92/2014.(V.29.) számú határozatainak visszavonására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. I. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Tóth Zoltán KÖZIM vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Teljes eljárás, Cseresznyés utca - államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

15./ Előterjesztés az URBACT III. pályázati felhívásra benyújtott és elnyert „TechTown” c. pályázat elfogadásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, illetve a TÉRSÉGI-HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.-vel megkötendő, a „Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. projekt keretében beszerzett eszközrendszer használatára vonatkozó bérleti szerződésről
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Meghívottak: Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Petró Árpád, TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

17./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Szegfű utca 18. szám alatti 3166 hrsz-ú ingatlan szabályozással érintett részének megvásárlására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

18./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Ibolya u. 30. szám alatti 3157 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

19./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

20./ Előterjesztés a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

21./ Előterjesztés a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a nyíregyházi 17932 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

22./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

23./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2015. október 28.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2015.10.30. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.