2014. november 27. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.11.20.
Ügyiratszám: JKAB/2‐14/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. november 27‐én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

 
Napirend előtt:
 
- az Együtt Egymásért „Burger István ‐díj” átadása
- a „Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért Kégly Szeréna‐díj átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó:Jászai Menyhért alpolgármester

Meghívott: Kósa Árpád, Nyírsuli Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ között kötendő, a Családok Átmeneti Otthona eredeti telephelyére történő visszaköltöztetéséhez szükséges haszonkölcsön szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(XI.28.) számú közgyűlési határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal kapcsolatos döntésre
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Tájékoztató a 2014. évi intézményi felújítási feladatokról

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft‐vel „Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban” megnevezésű pályázat önerejének megelőlegezésére – kötött tagi kölcsön szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

10/. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.‐vel kötött Közszolgáltatási szerződés, Fenntartói megállapodás, valamint Haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Dr. Tasnádi Csaba ügyvezető
Kirják Róbert cégvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolával megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívottak: Ferdinánd Tibor Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatója
Dr. Rubi Ferenc Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatá

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés az Önkormányzat szociális városrehabilitációs projektjei keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini‐projektek keretében nyertes alapítványok támogatásáról

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására benyújtandó pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a CleanRiver – Megvalósíthatósági tanulmány készítése a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez Ukrajnában című pályázati programban való részvételre és a kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője

Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Sárközi György vezérigazgató

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19. / Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Szilárdhulladék‐gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztály vezetője

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának ‐ a Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. által kibocsátott kötvény visszafizetése érdekében szükséges – folyószámlahitel felvétel engedélyezésére
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásra
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló
Dr. Podlovics Roland Sóstó‐Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgató

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

23./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán‐díj emlékérem” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

24./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

25./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. november 20. 26.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.11.28. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.