2014. április 24. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2014.04.17.
Ügyiratszám: JKAB/2-4/2014.
Ügyintéző: Faragóné/Sné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2014. április 24‐én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.


 
Napirend előtt:
‐ „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért” „Sztárek Ferenc díj” átadása
‐ „Nyíregyháza Város Sportjáért” „Kovács (Bütyök) József díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:

1/a. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

1/b. Beszámoló lejárt határidejű határozat végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
(az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

4.16./ Előterjesztés a nyíregyházi labdarúgás középtávú cselekvési terve, különös tekintettel a várható NB/I‐es szereplésre
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád Nyírsuli Nonprofit Kft. ügyvezetője
Révész Bálint Spartacus Kft. tulajdonosa
Dr. Barczi Róbert Spartacus Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5.4./ Tájékoztató a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) állásáról
(szóban)

Előadó: Városi és elővárosi közösségi közlekedés Nyíregyházán tervező konzorcium részéről: Badalay Endre TRENECON‐COWI Tanácsadó és Tervezető Kft. tervezője
Nyulas Erik UTIBER Közúti Beruházó Kft. tervezője

Meghívott: Balázs Tibor, Bartha Miklós, Dankó András városi szakértők

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

6.5./a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

6.5./b. Tájékoztató a Nyíregyháza‐Nyírszőlős között megvalósult kerékpárút csapadékvíz elvezetésének problémájáról

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

7.6./ Előterjesztés a „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8.7./ Előterjesztés a 2014. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Batizi Tamás polgármesteri kabinetvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

9.8./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

10.9./a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGTEKINTÉS

10.9./b. Előterjesztés Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosításra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

11.10./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Rendezési terv módosítása – 3 terület – államigazgatási szervek általi tájékoztatás és partnerségi véleményezés kiértékelése)
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12.11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V.4.) számú határozatának és a Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési szerződés elfogadására (Tünde utca)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13.12./a Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2013. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

13.12/b. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
(az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

14.13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

15.14./ Előterjesztés a KultúrSziget – AGÓRA Nyíregyháza című, TIOP‐1.2.1‐08/2‐2009‐0008 azonosítószámú projekt megvalósítása kapcsán kötendő együttműködési megállapodások véleményezésére

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztály vezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

16.15./a Előterjesztés szociális, gyermekjóléti, köznevelési és kulturális intézmények Alapító Okiratot Módosító Okiratok és Alapító Okiratok módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16.15./b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Beszámoló az Europe Direct Szabolcs‐Szatmár‐Bereg Megyei Európai Információs pont 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Nyírsuli Nonprofit Kft.‐vel, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.‐vel, a Nyírszakképzés Nonprofit Kft.‐vel, a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.‐vel valamint a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.‐vel kötendő Közszolgáltatási szerződések elfogadására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztály vezetője

Meghívottak: Kósa Árpád Nyírsuli Nonprofit Kft. ügyvezetője
Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Gaszperné Román Margit Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft., Nyírszakképzés Nonprofit Kft. ügyvezetője
Furkóné Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Tájékoztató Örökösföld északi területén lévő lakópark útlétesítményeinek rendezetlenségére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Sóstói Lakópark Kft. Őzdomb Lakópark nevű ingatlanfejlesztési beruházások határidejének meghosszabbítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására
(az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Dr. Kvancz József könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

22./ Előterjesztés „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről és hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

23./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató‐Nevelő Munkáért Vietorisz‐díj” kitüntetések adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

24./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

25./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2014. április 23.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2014.04.24. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.