2020. október 27.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. október 27-én (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Kérem, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden résztvevő viseljen maszkot és tartsa be az 1,5 méter távolságot egymástól! Az előadók és a meghívottak csak a saját napirendjük tárgyalásakor tartózkodjanak a teremben!
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT! (210 KB)
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatás hatályos menetrendjének módosítására
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Kató József VOLÁNBUSZ Zrt. Dél-Sz.-Sz.-B. Megyei forgalmi üzemvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.69 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Kótaj 0200 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.66 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, elnevezések megerősítéséről és törléséről
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.21 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez házszámok megállapítására
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.54 MB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007 (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Rendezési terv módosítása 10 területen egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (48.50 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet  módosításához szükséges Településrendezési-együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Báthory lakópark -Tárogató utca nyugati oldala)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.94 MB)
 
7./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (594 KB)
 
8./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.26 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. október 26.
Tormássi Géza
bizottsági elnök