2020. szeptember 29.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. szeptember 29-én (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Kérem, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden résztvevő viseljen maszkot és tartsa be az 1,5 méter távolságot egymástól! Az előadók és a meghívottak csak a saját napirendjük
tárgyalásakor tartózkodjanak a teremben!
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (394 KB)
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034.
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezésére
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Meghívott: Tóth István NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.35 MB)
 
2./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Meghívott: Tóth István NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (58.39 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez „Cityboard„ hirdetőberendezések felülvizsgálatára
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő
 
pdf MEGTEKINTÉS (529 KB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Rendezési terv módosítása 3 területen tárgyalásos eljárásban és összevont 10 területen egyszerűsített eljárásban)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (58.04 MB)
 
5./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról ( MÓDOSÍTÁSOK VI. - Damjanich lakópark területe-egyszerűsített eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (18.65 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról ( MÓDOSÍTÁSOK VI. - Damjanich lakópark területe-egyszerűsített eljárás)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (255 KB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Kálmánházi út- Nádasbokori út - 01042 hrsz-út által határolt ingatlanokon naperőmű létesítmények elhelyezése)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.02 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tünde utca- Csemete utca által határolt telektömb- 8237/4 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (987 KB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tünde utca- Csemete utca által határolt telektömb- 8248/10 hrsz.)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (962 KB)
 
10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Módosítások IV. - 9 terület egyszerűsített eljárás szerint)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (14.85 MB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2020. év szeptemberi megindítása)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.60 MB)
 
12./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadók: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (15.99 MB)
 
13./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) dokumentum társadalmi egyeztetési változatának elfogadására
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (66.62 MB)
 
14./ Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.1.5-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítását tartalmazó pályázati program elfogadására
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (765 KB)
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez a módosított szívességi használati jog biztosításának elfogadására a Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1 hrsz. alatt fellelhető ingatlanrész vonatkozásában
Előadó: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.35 MB)
 
16./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben való részvételére
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.02 MB)
 
17./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapban (NYIA) befektetőként történő részvételre, a szükséges önerő biztosítására és kapcsolódó feladatok ellátására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.34 MB)
 
18./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városfejlesztési Alap létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.64 MB)
 
19./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásához szükséges előkészítő dokumentum" elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (25.44 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. szeptember 24.
Tormássi Géza
bizottsági elnök