2020. augusztus 25.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. augusztus 25-én (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT! (357 KB)
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2020. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.89 MB)
 
2./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.22 MB)
 
3./ Előterjesztés a nyíregyházi 0294/6 hrsz-ú ingatlan megszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.50 MB)
 
4./ Előterjesztés az „Óvodai Pályaépítési Program” II. üteme keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.01 MB)
 
5./ Előterjesztés a 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8. szám alatt található épület felújítására benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (166 KB)
 
6./ Előterjesztés a Közművelődési és muzeális intézmények támogatására benyújtott pályázati programok elfogadására
 
Előadók: Doka Diána Kulturális osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (919 KB)
 
7./ Előterjesztés a szívességi használati jog biztosításának elfogadására a Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1 hrsz. alatt fellelhető ingatlanrész vonatkozásában
 
Előadók: Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.50 MB)
 
8./ A TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (902 KB)
 
9./ A TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (934 KB)
 
10./ A TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtandó, „Vécsey köz 4., Bocskai utca 25. szám alatti önkormányzati épületek és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése” című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (939 KB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatás hatályos menetrendjének véglegesítésére
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.44 MB)
 
12./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.05 MB)
 
13./ Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.24 MB)
 
14./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.46 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. augusztus 24.
Tormássi Géza
bizottsági elnök