2020. június 22.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. június 22-én (hétfőn) 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (631 KB)
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.92 MB)
 
2./ Beszámoló a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. évi első félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.67 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a "Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása" című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető,
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (882 KB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat elfogadására
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (964 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edző központ megvalósítása" beruházás előkészítése II. ütemének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (659 KB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.69 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez házszámok megállapítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.59 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a "Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állag-megóvása, restaurálása" című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (945 KB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (933 KB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (974 KB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Szállási úti ebrendészeti telep fejlesztése céljából benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (815 KB)
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (987 KB)
 
13./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (260 KB)
 
14./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2019. évi beszámolójáról és a 2020. évi terv elfogadásáról
Előadó
: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.33 MB)
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2020. évre vonatkozó terv jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.56 MB)
 
16./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza. Orosi út északi oldalán található 22202/12 hrsz-ú ingatlan tájékoztató rajzi elem (magánútjelölés) törlése)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.41 MB)
 
17./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési-együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Báthory lakópark - Tárogató utca nyugati oldala)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
18./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési -együttműködési Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Bottyán János utca-Bokréta utca - Simai út-Rét utca által határolt tömb)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.96 MB)
 
19./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V. 4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési szerződés és Támogatói szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán utca-Czuczor Gergely utca-Tüzér utca-Kállói út által határolt tömb)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.15 MB)
 
20./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Sás utca észak-nyugati irányú tervezett II. rendű közlekedési célú közterület törlése)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.28 MB)
 
21./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Összevont 10 terület - egyszerűsített eljárás)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (39.48 MB)
 
22./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2020. év júniusi megindítása)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.33 MB)
 
23./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állás-foglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Nyíregyháza, Erdőalja utca, Jupiter utca és a Kálmánházi út menti területek módosítása egyszerűsített eljárás szerint)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.69 MB)
 
24./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21 /2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partnerségi vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Összevont 10 terület - egyszerűsített eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (61.05 MB)
 
25./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez Önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek elbírálására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (216 KB)
 
26./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Víz u. 44. szám alatti 5427 hrsz.-ú ingatlanon lévő Kisgépkölcsönző épület tetőfelújítására - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (674 KB)
 
27./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (11.60 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. június 18.
Tormássi Géza
bizottsági elnök