2020. március 24.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. március 24-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
  pdf HITELES MEGHÍVÓ (65 KB)
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívottak: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető,
Toldi András tű .alezredes, tűzoltóparancsnok
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.86 MB)
 
3./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (24.36 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a kárpátaljai magyar közösség részére a Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével a 2020. és 2021 évben juttatandó támogatásokra
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (739 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 1375/3 hrsz-ú és a 1375/13 hrsz-ú - természetben Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. szám alatti - ingatlanok használatba adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
7./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű ,,felülvizsgálata", azok új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindítására
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (93 KB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.89 MB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, 01549/20 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.76 MB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.46 MB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez házszámok megállapítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (848 KB)
 
12./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza 2554 hrsz.-ú - a természetben Nyíregyháza, Hunyadi u. mentén lévő - ingatlan továbbértékesítésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.11 MB)
 
13./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek elbírálására
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.76 MB)
 
14./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.91 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. március 19.
Tormássi Géza
bizottsági elnök