2020. február 25.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. február 25-én 13,30 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (248 KB)
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.59 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek 2019. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.67 MB)
 
3./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a 2020. évi Civil Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
Előadó: Doka Diána Kulturális Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.64 MB)
 
4./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a 2020. évi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
Előadó: Pató István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (577 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
6./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Nyírségi Civil Ház 2019. évi munkájáról
Előadó: Doka Diána Kulturális Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.54 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztály vezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.64 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez házszámok megállapítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.10 MB)
 
9./ Tájékoztató a Közgyűléshez „Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás" által benyújtandó, „Határokon átnyúló beavatkozások a légszennyezés csökkentése és a levegő minőségének javítása érdekében" című pályázatról
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezető
Karóczkai Andrienn Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (683 KB)
 
10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2020. év februári megindítása)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.61 MB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (776 KB)
 
12./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.09 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. február 20.
Tormássi Géza
bizottsági elnök