2020. február 4.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2020. február 4-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (314 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály vezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (34.67 MB)
 
2./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának, és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának véleményezésére, valamint tájékoztatás a Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep villamos energia kitáplálás megnövekedett költségéről.
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Meghívott: Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (541 KB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.10 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.75 MB)
 
5/a. Előterjesztés a Közgyűléshez az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.65 MB)
 
5/b. Előterjesztés a Közgyűléshez az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.77 MB)
 
5/c. Előterjesztés a Közgyűléshez az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetének áttekintésére, valamint a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein„ című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételére
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.26 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.34 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztály vezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.55 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez házszámok megállapításáról
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.43 MB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Korányi F. utca rendezési tervi módosítása, állami főépítészi eljárás)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.63 MB)
 
10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (3 terület rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.42 MB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Helyi építészeti-műszaki Tervtanács tagjainak megbízásával kapcsolatos javaslatra
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (693 KB)
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (31.00 MB)
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (69.25 MB)
 
14./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntések meghozatalára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.20 MB)
 
15./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez önkormányzati építésügyi hatósági kérelem elbírálására
Előadó: Éva Péter építésügyi osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (656 KB)
 
16./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (27.16 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. január 30.
Tormássi Géza
bizottsági elnök