2019. december 17.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. december 17-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
  pdf  HITELES MEGHÍVÓ (388 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Beszámoló a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.31 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.23 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Kőhalmi Richárd, az Aqua SE. elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (751 KB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 1391/1. hrsz-on található Marso Tenisz Centrum I. ütem fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Poroszka Norbert a Marso Tenisz Egyesület elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.67 MB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.22 MB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Meghívott: Bartók Dávid, Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.45 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (852 KB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.39 MB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.54 MB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterület elnevezésére
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (940 KB)
 
12./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.85 MB)
 
13./ Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.2.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című felhívásra benyújtandó pályázati program elfogadására
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (801 KB)
 
14./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében létesülő körfogalom közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (942 KB)
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program VI. üteme keretében pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.27 MB)
 
16./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2019. évi tevékenységére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.39 MB)
 
17./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (606 KB)
 
18./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (Szabályozási terv módosítása 1 területen - Korányi F. utca)
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.23 MB)
 
19./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez a 4431 Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Seszták Oszkár Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.10 MB)
 
20./ Zárt ülés! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.58 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. december 12.
Tormássi Géza
bizottsági elnök