2019. november 19.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. november 19-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (408 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó intézkedésekre
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Dávid Ilona VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. elnök-vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (725 KB)
 
2/a. Előterjesztés a Közgyűléshez a 36. számú főút és LEGO utca kereszteződésében megvalósult körforgalmi csomóponttal érintett ingatlanok Magyar Állam, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város javára történő kölcsönös átadásra
 
pdf MEGTEKINTÉS (818 KB)
 
2/b. Előterjesztés a Közgyűléshez a LEGO beruházásában a 36. számú főút és Lego utca kereszteződésében megvalósult körforgalommal érintett területeken létesített felépítmények átadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Gálik Gabriella LEGO jogásza
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.48 MB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2019.(IV.25.) számú határozatával kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.07 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás II. ütem ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (383 KB)
 
5./ Tájékoztató a Közgyűléshez a 2019. évi intézményi felújítási feladatokról
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (176 KB)
 
6/a. Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
pdf MEGTEKINTÉS (287 KB)
 
6/b. Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.08 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezésére és elnevezések megerősítésére , valamint törlésére
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.68 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.27 MB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (10 terület - Napelemparkok területének kijelölése, Simai út - övezeti határ vonalának módosítása, Orosi útövezeti besorolás módosítása, Róka utca - tervezett szabályozási vonal törlése, HÉSZ szöveges része)
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
pdf MEGTEKINTÉS (13.52 MB)
 
10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításának megindítására
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
pdf MEGTEKINTÉS (473 KB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás, 1+1 terület - a partnerségi véleményezés kiértékelése)
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.61 MB)
 
12./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek elbírálására
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.20 MB)
 
13./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. szám alatti 22200/8 hrsz.-ú ingatlan előtti 22200/173 hrsz.-ú közterületi ingatlanon vendéglátói előkert tárgyában településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.84 MB)
 
14./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez a 4431. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő , Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanokban fennálló tulajdonjog arányának növelésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
15./ Zárt ülés! Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001 „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" című projekt keretében elkészített „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Befektetésösztönzési Stratégiája" című dokumentum elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester
Meghívott: Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (72.21 MB)
 
16./ Zárt ülés! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (43.99 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. november 14.
Tormássi Géza
bizottsági elnök