2018. február 22.

Ügyiratszám: JKAB/65-2/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Béresné

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2018. február 22-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 
Napirendek:

 

Nyílt ülés:
 

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a Hotel Pangea Ökocentrum valamint a Látogatócentrum és Hópárduc kifutó üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 

3./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

 

4./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a 2018. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

 

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

 

6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására

Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására (Az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

 
Zárt ülésre

10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

13./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés
elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. február 15.

Dr. Kovács Ferenc