2017. szeptember 28. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.09.21.
Ügyiratszám: JKAB/74-9/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné.
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. szeptember 28-án (csütörtök) 900 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:

Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020 évre szóló Környezetvédelmi Programjának elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Rozinka Zsolt Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály főosztályvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


3./a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelethez beérkezett vélemények kiértékelésének jóváhagyására (államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek kiértékelése)
 
3./b Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

 
3./ Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (2 1 terület rendezési tervi módosítása, egyszerűsített eljárás) (Az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt.)
 
Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Déli Ipartelep területén lévő 8544/15 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
5./ Előterjesztés a 154/2014.(VIII.21.) számú közgyűlési határozattal módosított 269/2013.(XI.28.) számú, a NYÍRTÁVHŐ Kft. által nem távhőellátás keretében nyújtott hőszolgáltatás díjainak árképletes ármegállapításáról szóló határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc - polgármester
 
Meghívott: Joó László - Nyírtávhő Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő hőellátó berendezések, hőközpontok NYÍRTÁVHŐ Kft. részére történő átadásának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Joó László - Nyírtávhő Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti új haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Furkóné Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

8/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

8/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a 22200/173 hrsz.-ú ingatlan 377 m2 területű részének elidegenítésére történő kijelölésére és forgalmi értékének meghatározására, valamint 210 m2 terület használatba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

12./ Előterjesztés a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel kötött szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó közmű bérleti üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc - polgármester

Meghívott: Szabó Istvánné - NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány mint bérlőtársak, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Nagy-Sain Alexandra - Játszóház vezető
Vigh Szilvia - Játszóházi megbízott
Endresz István - Projekt felelős

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú felhívásra benyújtandó, „Sóstói Múzeumfalu fejlesztése” című pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja„ című felhívásra benyújtandó benyújtott, „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című benyújtott pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés TOP-6.1.4-16 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívás keretében benyújtandó Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn tárgyú pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására (Az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülésre

20./ Előterjesztés Modern Városok Program keretében megvalósítandó 4 csillagos Hotel kialakítása Sóstógyógyfürdőn tárgyú projekt üzemeltetőjének kiválasztásáról (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Dr. Kovács Előd ügyvéd
Hegedüs Attila szállodaszakértő

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2017. szeptember 27.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.09.29. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.