2017. június 29. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.06.22.
Ügyiratszám: JKAB-74-6/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. június 29-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirend előtt:
 
- a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj” átadása
- címzetes főorvosi címek átadása
- képzőművészeti ösztöndíjak átadása
 
Napirendek:

Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


3./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében jelenleg ellátott közfeladatok 2018. január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság


4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2017-2018-as óvodai nevelési év előkészítésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés az Eszterlánc Északi Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda és a Búzaszem Nyugati Óvoda vezetőinek megbízására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság


6./ Előterjesztés Egészségügyi Támogató Alap Program 2016. évi beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Hargitainé Tolnai Andrea mikrohitel igazgató
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
7./ Előterjesztés az Oktatási Hivatallal a „ Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt projektben való részvételre kötendő Együttműködési megállapodás aláírására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2017. év első félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2017 évi terv jóváhagyásáról (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
10./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsában végzett 2016. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
12./ Tájékoztató Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel kötött szponzori szerződés teljesüléséről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Szabolcsi Jégsport Egyesület által elnyert pályázati összegből Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesítendő fedett jégpálya megépítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
14./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 

15./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.)önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok és felépítmények elidegenítésre történő kijelölésre, vételárának meghatározására és azoknak a LEGO Manufacturing Kft. tulajdonát képező ingatlanokkal, felépítményekkel értékegyeztetéssel történő cseréjére tárgyában kötött jogügylet jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szálloda fejlesztési projekt finanszírozásával kapcsolatos feltételrendszerről (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázati felhívásra benyújtott EFOP-1.2.9-17. – 2017-0047 azonosítószámú „Női Információs és Szolgáltatóközpont kialakítása Nyíregyházán” című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a TOP-6.6.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó „ Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem” című pályázati program elfogadására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén” című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetője

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a TOP-6.4.1-16 kódszámú „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán” című program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés az EFOP-3.3.6. kódszámú „Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése” című felhívásra benyújtandó Matematika Természettudomány Műszaki és Informatikai (MTMI) Élményközpont kialakítása Nyíregyházán című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés a TOP-6.3.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtandó „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” című pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (7 terület rendezési tervi módosítása, egyszerűsített eljárás) (az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő 15026/3 hrsz-ú ingatlan rendezési terv szerint érintett területrészén megvalósuló kilátó létesítésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

27./ Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására

Előadó: Béres Csaba önkormányzati képviselő

MEGTEKINTÉS

28./ Előterjesztés az állatvédelmi törvény szigorításának kezdeményezésére, és egy nyíregyházi állatvédelmi alap létrehozására

Előadó: Béres Csaba önkormányzati képviselő

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

29./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

30./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

31./ Előterjesztés a közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Elamen Zrt., Start Nonprofit Kft., Sodexo Magyarország Kft. és a Martin Invest Kft. törvényes képviselője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

32./ Előterjesztés a Csaló Köz 11-13-15. számú Nyugdíjasok házába történő elhelyezésre

Előadó: Rákóczi Ildikó, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke

33./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA 01-01260-11/2017. iktatószámú állásfoglalása ellen kifogás elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

34./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

35./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2017. június 27.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.06.30. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.