2017. május 25. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.05.18.
Ügyiratszám: JKAB/74-5/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. május 25-én (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:

Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság


3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról ( a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került és az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


4./ Előterjesztés Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 
5./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. félévi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


6./ Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratainak módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesülésének jelenlegi helyzetéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstói Lakópark Kft. között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
12./ Előterjesztés Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diana kulturális osztály
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diana kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

 
14./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
 
15./ Előterjesztés a TOP 6.3.3-16 kódszámú Környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések Nyíregyházán c. pályázati program elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Pató István városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


16./ Előterjesztés- Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Veres István, Városi főépítész
Pató István Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzésének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
18./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséhez szükséges nyilatkozatról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
Zárt ülés
 
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
20./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

21./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
22./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Nyíregyháza, 2017. május 24.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.05.26. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.