2017. március 30. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.03.23.
Ügyiratszám: JKAB/74-3/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. március 30-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
3./ Jelentés a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Illés László r. alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

4./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű.alezredes, megbízott katasztrófavédelmi kirendeltségvezető,
Toldi András tű.őrnagy tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
5./ Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlására Közgyűlési felhatalmazás alapján soron kívüli tulajdonosi intézkedés kérésére a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő Park Hotel és hozzá kapcsolódó ingatlanokra, valamint a Nyíregyháza, Hősök tere, 9. szám alatti irodaházra vonatkozó csereügylet tárgyában (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
6./ Előterjesztés Közgyűlési felhatalmazás alapján soron kívüli intézkedés kezdeményezésére felterjesztési jog gyakorlására Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás tárgyában
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság


7./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság


8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önkormányzati társulási tagságát érintő döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


10./ Előterjesztés az Oktatási Hivatal és a Gyermekek Háza Déli Óvoda, mint az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye”, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötendő Együttműködési Megállapodás aláírására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés – az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által benyújtani kívánt „Közös értékeink – sokszínű társadalom„ című EFOP-1.3.4-16. kódszámú pályázat támogatására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


12./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 107/2016.(IV.28.) számú határozatával jóváhagyott településrendezési szerződés módosítására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


14./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 terület rendezési tervi módosítása, tárgyalásos eljárás) (Az előterjesztéshez kiegészítés történt.)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság


16./ Előterjesztés a Nyíregyházi Labdarúgó Akadémia vagyonállománynak eladása a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. részére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2017. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására (Az előterjesztésben módosítás történt.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság


18./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására (Az előterjesztésben módosítás történt.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság


19./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésről, alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság


20./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Kft.-vel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Róka Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3676 hrsz-ú, 3679/6 hrsz-ú ingatlanok és a magántulajdonban lévő 3675/1 hrsz-ú ingatlan 685 m2 területű részének vonatkozásában a felek közötti csereszerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


22./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közötti egységes szerkezetű üzemeltetési megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstógyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

 
23./ Előterjesztés az EFOP-4.1.5-16 pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására és a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület és az Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


24./ Előterjesztés közterületek elnevezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság


25./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Zárt ülés
 
26./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József-díj adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

27./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc-díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
28./ Előterjesztés a Magyar Huszár Alapítvány alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
29./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság állásfoglalásai elleni kifogások elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
30./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
31./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Nyíregyháza, 2017. március 30.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.03.31. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.