2017. február 23. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.02.16.
Ügyiratszám: JKAB/74-2/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. február 23-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1/a. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 1/2017.(I.26.) számú határozat módosítására

 
1/b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (Az előterjesztésben módosítás történt.)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 

3./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság


4./a. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015.- és 2016. évi szakmai beszámolójáról
 
 
4./b. Tájékoztató – a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításra, és programjainak támogatására”, című pályázat megvalósításáról

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság


5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ telephely - változásához szükséges döntés meghozatalára

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény alapító okiratának módosítására, továbbá ellátási szerződések jóváhagyására (Az előterjesztésben módosítás történt.)

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a 2017. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott a Nyíregyházi Cantemus Kórus alapító okiratának módosítására

Előadó: Doka Diana kulturális osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés az Állami Számvevőszék V-1123-133/2016 iktatószámú jelentésére vonatkozó intézkedési terv jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti egységes szerkezetű vagyonkezelési szerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által az NB.I.B. osztályú férfi kézilabda nevezési jog átadása a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. részére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza város szmogriadó tervéről szóló 32/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Újmajori út: 01980/1,01963,01981/1,01981/2,01962/7)

Előadó: Veres István városi főépítész

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési szabályzatáról szóló rendelet megalkotására, a 211/2013.(IX.26.) határozat hatályon kívül helyezése.

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására

Előadó: Veres István városi főépítész
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

MEGTEKINTÉS

22./ Előterjesztés a Nemzetközi Visegrádi Alap standard pályázati felhívására benyújtandó „Kiadvány készítése Nyíregyháza, Eperjes, Rzseszow turisztikai és kulturális életének népszerűsítésére” című pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána Kulturális Osztály osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

23./ Előterjesztés veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

24./ Előterjesztés „A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán” című benyújtandó pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

25./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

26./ Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

27./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

28./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezetői) beosztás betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

29./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

30./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2017. február 22.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.02.23. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.