2017. január 26. PDF Nyomtatás Email
Írta: Muri Brigitta   
2017.01.19.
Ügyiratszám: JKAB/74-1/2017.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

2017. január 26-án (csütörtök) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.

Napirend előtt:
 
 - „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1/a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Az előterjesztésben kiegészítés történt.)
 
 
1/b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2018-2019-2020. évekre (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (Az előterjesztéshez kiegészítés történt továbbá az elfogadott módosító indítványok beépítésre kerültek, valamint a Könyvvizsgálói jelentés és a Sz.Sz.B. M-i Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása feltöltésre került.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: valamennyi bizottság


4./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására.
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit, Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság


5./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra

Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság


6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetőjének (magasabb vezetőjének) megbízására (a pályázati anyag zárt ülésnél tekinthető meg)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Váci Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Doka Diana kulturális osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a „Nyíregyháza infrastrukturális fejlesztése” című, a „Területi infrastruk-turális fejlesztések” megnevezésű központi költségvetési előirányzat terhére benyújtott támogatási igény utólagos jóváhagyására

Előadó: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

11./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2017. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására (Az előterjesztésben módosítás történt.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Bocskai Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
(Az előterjesztésben módosítás történt.)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról szóló 44/2012.(XI.30.) önkormányzat rendelet módosítására és a Magyar Telecom Távközlési Nyrt-vel kötendő helyiségbérleti szerződés módosítására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan térítésmentes tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 73/2016.(III.31.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

MEGTEKINTÉS

19/a. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

19/b. Előterjesztés az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

Zárt ülés

20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

21./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Nyíregyháza, 2017. január 19.

Dr. Kovács Ferenc

Frissítve ( 2017.01.27. )
 
< Előző   Következő >

Bejelentkezés


Elfelejtette jelszavát?
Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.